Grundejerforeningen

Bojsnap Krat

 

 

FacebookKlippeplan
Velkommen til

Grundejerforeningen Bojsnap Krat

Denne hjemmeside,

er for samtlige beboere på Bojsnap Krat.  Den skulle meget gerne være behjælpelig med at give et overblik samt indtryk af, hvad bestyrelsen arbejder med.  Desuden kan man her læse mere om de forskellige aktiviteter, der er i støbeskeen, og hvad fremtidige projekter byder på.

En levende forening

Vi ønsker at fremstå som en levende og aktiv forening, men også som en lyttende forening. Det betyder at du som beboer på Bojsnap Krat, altid er velkommen til at komme med forslag og spørgsmål – såfremt disse måtte haves.  Venligst kontakt en af bestyrelsens medlemmer eller benyt kontakt formularen herunder.

Bestyrelsen:

Formand

Henrik Klitskov Jensen (nr. 20)

Kommune, hjemmeside og Facebook

Næstformand

Per Rathenburg-Frandsen (nr. 14)

Fællesarealer og stier

Kasserer

Marieke Lindholm (nr. 4)

Kontrol over alle pengene

Sekretær

Heidi Widding Marcussen (nr. 24)

Facebook

Bestyrelsesmedlem

Bjarke Fyhn (nr. 19)

Diverse forefaldende opgaver

Revisor

Kristina Hede Møller (nr. 3)

Igangværende

Projekter

Fællesarealet

Der arbejdes på at arrangere en arbejdsdag på fællesarealet, hvor blandt andet diverse træer og buske skal beskæres og et mindre område skal planeres.

Når datoen er fundet, vil dette blive meldt ud til medlemmerne.

Gadefest / Grillfest

Vi har en gadefest/ grillfest i støbeskeen.  Der bliver noget for alle aldersgrupper inkl. fællesspisning. Men vi mangler frivillige til festudvalget!!!

Stjernetelt

Grundejerforeningens nyindkøbte stjernetelt, er indkøbt til at kunne benyttes af foreningen vedrørende forskellige aktiviteter på fællesarealet.

Desuden er det også muligt for foreningens medlemmer, at leje stjerneteltet til private arrangementer.  Dog skal den forblive på foreningens område, her tænkes der på fællesarealet og private haver.

Ønsker man at leje stjerneteltet, kontaktes Henrik i nummer 20 – og selve lejen afregnes med Marieke i nummer 4.

Lejen udgør dkk 250,- for en hel weekend.

Ved leje er man erstatningspligtig ved eventuelle skader og mangler på stjerneteltet.

Overholdelse af Klippeplan

Klippeplanen SKAL overholdes, således vi ikke risikere en kæmpe kontingentforøgelse, hvis kommunen trækker sig grundet mangelfuld klipning..  Det er hver enkelt husstands egen ansvar at overholde klippeplanen, uanset om man selv slår græsset eller får en anden til det.

Hvad driver os

Vores Mission

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Herunder skal blandt andet varetages drift og vedligeholdelse af sti og fællesarealer med tilhørende anlæg, ligesom det på fællesarealerne er tilladt grundejerforeningen at etablere anlæg til fælles formål, efter godkendelse af kommunen.

Bliv frivillig i et projekt

Har du lyst til at bidrage til et eller flere arrangementer i grundejerforeningen, så kontakt venligst bestyrelsen og belys hvad du eventuelt gerne vil bidrage med.

Kommende begivenheder

Efteråret 2023 - Arbejdsadg på fællesarealet

xx.xx – xx.xx Der arbejdes på at arrangere en fælles arbejdsdag på fællearealet.

Sommeren / Efteråret 2023 - Gadefest

Planlægningen ønskes igangsat af et nyt frivilligt festudvalg. Når programmet er klar vil samtlige husstande få den udleveret.

Grundejerforeningens

Henvisninger og opslag!

Vedtægter

Grundejerforeningen Bojsnap Krat

Klippeplan

Her kan du følge med i klippeplanen, som er et fælles ansvar over for Vejen Kommune

Nabohjælp

Opret dig (husstanden) inde på app’en Nabohjælp, og vi kan være i stand til at hjælpe hinanden når huset er “alene hjemme”

Kontingent

Jævnfør vedtægterne fastsættes det årlige kontingent hvert år på generalforsamlingen og indbetales til:
Reg nr. 3443 Konto-nr.: 3443 696 865
Eller MobilePay box nr. 2075RA
Indbetales senest d. 1. september.
Kontingentet for 2023/24 er dkk. 450,-

Referater

Her finder du referater fra de forskellige generalforsamlinger

Nyttige links

Her finder du nyttige links til nærområdet

Facebook

Grundejerforeningen Bojsnap Krat egen side

Find os!

Hvor kan du finde noget omkring Grundejerforeningen Bojsnap Krat

Vores hjemmeside

På vore hjemmeside finder du alle vores publikationer og referater fra de forskellige generalforsamlinger. Du finder også vejen til Nabohjælp og mange andre nyttige links.

Facebook

Vores Facebook side benyttes primært som en opslagstavle, både for bestyrelsen og deres arbejde, men også for alle øvrige beboer på Bojsnap Krat.

Har du spørgsmål ?

Har du spørgsmål eller lignende, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os.