Kontingent

Jævnfør vedtægterne fastsættes det årlige kontingent hvert år på generalforsamlingen og indbetales til:

Kontonr. 3443 – 3443 696 865

Senest d. 1. september.

Kontingentet for 2019 var: 450 kr.